UDI på glid i statsborgerskapssakene: Store sjanser for omgjøring

Sjansene for at de som har mistet sitt norske statsborgerskap får det tilbake, er gode. Dersom de har handlet i god tro. Dette er i henhold til instruksen Barne og likestillings departementet ga til UDI etter diskusjoner etter at saken ble kjent i mediene i sommer.

Nina og Geir som begge har stått frem offentlig, har nå søkt om norsk statsborgerskap for de av barna sine som har mistet det.

Vi vil anbefale andre i samme situasjon å vente til utfallet fra disse sakene blir kjent, da det er flere momenter som ikke er klargjort fra myndighetenes side:

  • Vil barna få beholde sitt australske statsborgerskap?
  • Hvordan det er mulig å miste det norske statsborgerskapet uten et vedtak?
  • Hvorfor diskriminerer den Norske loven i all hovedsak kun mot Australia?
  • Hvorfor er ikke den norske statsborgerloven i henhold til European Convention on Nationality når det gjelder barn?
  • Hvordan kan et barn miste det norske statsborgerskapet, når 1 foreldre fremdeles er Norsk?
  • Hva er langtidskonsekvensene av at barna nå har måtte søke om statsborgerskap selv om de er født norske?
  • Hvorfor krever norske utenriksstasjoner at Nordmenn i utlandet beviser at de ikke er statsborgere i annet land, når de fornyer pass i utlandet?

Norske myndigheters praksis er spekulativ, og mest sannsynlig ulovlig. Husk at selv om UDI sier at barna har mistet statsborgerskapet automatisk, så er du ikke pliktig til å opplyse om din situasjon. Vi jobber for at norskfødt norsk-australske barn skal ha samme rettigheter til en to-kulturell identitet som barn fra alle andre land, og vil ikke være fornøyde før det er slutt på denne diskrimineringen.

Les mere her: http://www.lister24.no/nyheter/N-Farsund/Store-sjanser-for-omgjoring-90062.html

og her: http://www.udi.no/Nyheter/2013/Raskere-behandling-av-soknader-om-statsborgerskap-for-tidligere-norske-borgere-/

Et barn som er født i Norge av en norsk far eller mor er ikke alltid norsk.

Publisert i media