Oppsummering

Denne siden er også tilgjennelig på: English

Det følgende er en oppsumering at situasjonen slik den er for en rekke land, blandt annet New Zealand, Sør Afrika, Australia og Singapore. Australia er brukt som eksempel her, pga det store antall Norske-Australske familier som har blitt etablert etter at Nordmenn begynnte å studere i Australia.

Det følgende er en oppsummering av situasjonen for oss norsk/australske familier og barn.

Barn født av nordmenn i Norge med en australsk forelder er norske ved fødsel. Disse barna har også krav på – under australsk lov – “citizenship by descent”, dvs ervervet/nedarvet australsk statsborgerskap når en av foreldrene er australsk. Dette er på samme måte som at en norsk statsborger som føder i Australia, får norske barn (i tillegg til australsk statsborgerskap for barnet). Det har lenge vært den gjengse forståelse av de fleste av oss at det australske ervervede statsborgerskapet er tillatt uten at barna mister det norske statsborgerskapet. Denne informasjonen har mange av oss fått fra konsulater i Australia, UDI sine nettsider osv. Vi har også fått skriftlig, bekreftende svar på dette fra det norske konsulatet i Perth så sent som 16. juli i år.

Vi har nylig blitt klar over at UDI tolker det nedarvede australske statsborgerskapet i dette tilfellet som en “søknad om nytt statsborgerskap”. Med denne tolkningen til grunn, vil det norske statsborgerskapet automatisk kanselleres. Kanselleringen er automatisk, og vi får ingen varsel om at dette har skjedd.

Informasjonen på UDI sine nettsider er spesielt forvirrende på dette området, og derfor har flere av oss kontaktet konsulater osv for å bekrefte at våre barn kan ha begge statsborgerskap (i noen tilfeller til de er 22 år, hvor de må velge det ene).

Det står eksplisitt på UDI sin engelske nettside vedrørende tap av norsk statsborgerskap at dette skal kun skje dersom foreldrene i fellesskap (“JOINTLY”), eller aleneforsørgeren søker. Når man derimot søker om/registrerer ervervet statsborgerskap i Australia er det bare den australske forelderen som står for prosessen og signerer. Med andre ord anvender ikke UDI loven konsistent, enten ved å gjøre en feiltolkning eller diskriminerende tolkning av australsk lov.

Mange av oss har inntil nylig trodd at våre barn født i Norge fremdeles er norske.

Gruppen av norsk/australske familier med barn født i Norge kan utgjøre mer enn 1500 barn.

Det er veldig mye forvirring rundt dette, fordi den motsatte situasjonen er helt lovlig: et barn født av en norsk/australske foreldre i Australia er også australsk ved fødsel. I tillegg vil Norge hevde statsborgerskap for barnet slik at barnet både har norsk og australsk statsborgerskap (iallfall til barnet er 22 år).

Altså: barn født i Australia taper ikke det norske statsborgerskapet ved å også være australske.

Vi vil uttrykke vår bekymring vedrørende det automatiske tapet av norsk statsborgerskap fordi de norske foreldrene ikke er involvert i denne prosessen. Den australske forelderen er den eneste som er involvert i prosessen med å registrere/søke på ervervet australsk statsborgerskap. Den norske forelderen skal aldri signere eller akseptere noe ovenfor Australia vedrørende dette forholdet.

Det er potensielt situasjoner hvor barn boende i Norge kan miste sitt norske statsborgerskap uten at den norske forelderen kan gjøre noe for å stoppe dette. Følgelig vil det å være lenger i Norge enn 3 måneder være ulovlig, og barnet kan derfor risikere å bli deportert fra Norge.

Det er viktig å merke seg at norske foreldre nå stiller spørsmål om det er noe som helst de kan gjøre forå hindre barnet i å miste statsborgerskapet til Norge dersom en australsk forelder går igang med å registrere ervervet statsborgerskap til Australia uten den norske forelderens vitende. Hva er konsekvensene dersom en australsk forelder velger å forlate Norge mot den norske forelderens vilje, siden Norge i praksis har ikke har juridisk ansvar overfor barnet da dette ikke lenger er norsk?

På grunn av forvirrende informasjon er nå mange norske foreldre i en situasjon hvor de frykter, og kun nylig er blitt klar over, at deres norske barn (i mange situasjoner boende i Norge) har mistet sitt norske statsborgerskap. Mange familier risikerer å bli splittet fordi barna født i Australia er lovlig norske, mens barna født i Norge ikke lenger er norske.

Videre, dette gjør ellers ekstremt lovlydige foreldre og uskyldige barn potensielt uvitende og mot sin vilje, kriminelle.

Denne situasjonen kan utgjøre store utfordringer dersom man ønsker å flytte tilbake til Norge som en familie, enten nå eller senere. Det vil være situasjoner hvor bare den norske forelderen kan flytte tilbake til Norge, og noen eller alle barn er frahindret å bli med til Norge.

Det er videre mange familier som bor i Norge idag hvor barna nå ikke lenger er norske statsborgere. Hvordan disse familiene er påvirket av dette lovverket vites ikke, og vi uttrykker dyp bekymring for hva som kan skje med deres barn.