Dobbelt Statsborgerskap

Fakta: Statsborgerskap

  • Dersom du får statsborgerskap i et annet land, vil du som hovedregel miste ditt norske statsborgerskap.
  • Du vil automatisk miste ditt norske statsborgerskap når du får annet lands statsborgerskap dersom du har søkt om statsborgerskapet eller samtykket uttrykkelig i å få statsborgerskapet (for eksempel ved å levere melding).
  • Tilsvarende gjelder for barn under 18 år. Det betyr at barnet mister det norske statsborgerskapet dersom de eller den som har foreldreansvar, har søkt om annet statsborgerskap for barnet eller samtykket i at barnet får annet statsborgerskap.
  • Unntak er hvis det ikke er søkt eller samtykket i at barnet får statsborgerskapet. Det er lovgivningen i det aktuelle landet som bestemmer om barnet får statsborgerskap automatisk. I Australia får man automatisk statsborgerskap dersom man er født i Australia.

See: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Statsborgerskap/Tap-av-norsk-statsborgerskap/Tap-av-statsborgerskap-ved-nytt-statsborgerskap/