Vårt Mål

Denne siden er også tilgjennelig på: English

HVA VI BER OM

Vi vil kjempe for at Norge generellt sett skal ta et mer åpent syn på dobbelt statsborgerskap i tråd med sin plass i en stadig mer globalisert verden. Vi innser at dette kommer til å ta tid med tilbørlig rettsforfølgning og en ryddig debatt.

Vi er spesiellt bekymret over at norske barn blir frarøvet sitt Norske Statsborgerskap ved anskaffelse av en dobbel nasjonalitet, lovlig anskaffet fra et annet land gjennom avstamming/førstefødselsrett, på grunnlag av at de var født i Norge. I tillegg til de åpenbare alvorlige konsekvensene for familier og deres grunnleggende menneskerettigheter, er dette heller ikke konsekvent brukt av norske myndigheter (UDI); for enkelte land dette er tillatt i dag, for andre er det ikke.

Vårt enkle forslag er at UDI starter ved å gi barn født i Norge av nordmenn samme rettigheter som norske barn født utenlands. Vi ber at de snarlig justerer sin politikk for å la alle barn født i Norge eller lovlig adoptert, der én av foreldrene er Norsk og dermed er Norske statsborgere, likevel få lovlig erverve, etter avstamming fra den andre forelderen, statsborgerskap fra andre land, for å beholde begge statsborgerskap.