Er ditt barn en ulovlig innvandrer?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har nå bekreftet at barn som er født i Norge, og som fremdeles har en norsk foreldre, skal bli fratatt sitt norske statsborgerskap dersom de arver statsborgerskap fra den andre forelderen, uten at det er automatisk. Er ditt barn en ulovlig innvandrer?

Norsk lovgivning gjør at barn som har krav på å arve statsborgerskap fra disse landene berøres:

Antigua and Barbuda
Australia
Barbados
Brazil
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Fiji
Guinea-Bissau
Jamaica
Kyrgyzstan
Liberia
Libya
Montenegro
Mozambique
Namibia
New Zealand
Nicaragua
Papua New Guinea
Peru
Portugal
Sao Tome and Principe
South Africa
Timor-Leste
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam

I Norge er dette nesten 10000 barn… Det kan være flere land som er berørt av Norges diskriminerende praksis, og noen offisiell liste finnes ikke. Blir din familie splittet?

Et barn som er født i Norge av en norsk far eller mor er ikke alltid norsk.

Publisert i media